Pedschat

 

Members - Jordan

  1. Dr. Bassam B. Khair (Amman, Jordan)... BK
  2. J. Modi (Amman, Jordan)...modi
  3. Ahmad Al-Azzeh (Amman, Jordan)...Ahmad